www.psservis.eu

hlásenie škôd

Dodáme Vám najvýhodnejšie poistenie a finančné služby na mieru

Ako postupovať:

 1. ak došlo k poistnej udalosti, nemeniť stav poistenej veci spôsobenej škodovou udalosťou

 2. pokiaľ je nutné okamžite odstrániť následky škody, aby sa rozsah škody ďalej nezväčšoval, resp. bolo zabránené vzniku ďalších škôd, je treba zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody, prípadne o likvidácii zničených vecí – napríklad spísať podrobný zápis s políciou, hasičmi, poprípade s inými úradnými orgánmi a zabezpečiť fotodokumentáciu, videonahrávku či škodu zdokumentovať iným spôsobom

 3. bez zbytočného odkladu kontaktovať spoločnosť PS Servis, kde bude poskytnutá kvalifikovaná rada, ako ďalej postupovať v konkrétnej situácii

Je potrebné nahlásiť nasledujúce základné informácie:

 • názov firmy, resp. meno poisteného
 • názov firmy, resp. meno poškodeného
 • dátum vzniku škodovej udalosti
 • miesto vzniku škodovej udalosti
 • funkčné kontaktné spojenie
 • príčina a popis vzniku škody
 • rozsah poškodenia
 • číslo poistnej zmluvy, resp. evidenčné číslo vozidla

Dôležité tel. čísla k cestovnému poisteniu:

Generali:
0800 121 122
zo zahraničia: +421 2 585 722 66

Allianz:
+421 2 50 122 222

Union:

 • cestovné poistenie Slovensko: +420 2 9633 9644
 • cestovné poistenie v krajinách Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Kanada a USA: +800 4121 2212 (bezplatná linka);
 • cestovné poistenie v ostatných krajinách: +31 71 36 41 212

1. Vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia

2. Vyhotoviť fotodokumentáciu dokladov (vodičský preukaz, malý technický preukaz)

3. Vypísať kompletne Záznam o dopravnej nehode

Telefónne čísla na asistenčné služby poisťovní:

GENERALI  volania zo Slovenska: 0800 121 122 , volania zo zahraničia: +421 2 58 57 22 66

ALLIANZ –  Allianz Assistance +421 2 50 122 222

KOOPERATÍVA –  volania zo Slovenska: 18 118 , volania zo zahraničia: +421 2 6353 2236

UNION –  +420 2 9633 9644

ČSOB –  volania zo Slovenska: +421 2 4445 0050, volania zo zahraničia: +421 2 4445 0050

UNIQA   +421 2 58 252 188