www.psservis.eu

SLUŽBY A SERVIS

Dodáme Vám najvýhodnejšie poistenie a finančné služby na mieru

Služby

 • Konzultácia pri príprave podkladov a následná analýza rizík
 • Vypracovanie rizikovej štúdie a výber rizika
 • Spracovanie ponuky poistenia
 • Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou
 • Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa potrieb a reálneho stavu majetku klienta.
 • Poradenstvo pri likvidácii poistných udalostí
 • Konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po dobu platnosti poistnej zmluvy
 • Správa poistnej zmluvy

Servis

 • Dojednanie poistnej zmluvy na základe výberu klienta

 • Dojednanie podmienok, zmluvných a osobitných dojednaní poisntej zmluvy s poisťovňou určenou zo strany klienta vrátane aktualizácie počas celého obdobia jej účinnosti

 • Asistencia pri likvidácii poistných udalostí

Druhy poistenia

 • Poistenie majetku pre prípad živelných udalostí

 • Poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

 • Poistenie strojov a strojných zariadení

 • Stavebno-montážne poistenie

 • Poistenie domácností

 • Poistenie rodinných domov a rekreačných budov

 • Poistenie nehnuteľností podnikateľov

 • Poistenie obytných domov

 • Poistenie priemyslu poistenie všeobecnej a profesijnej zodpovednosti

 • Poistenie colného dlhu

 • Poľno – poistenie

 • Povinné zmluvné poistenie

 • Havarijné poistenie

 • Životné poistenie

 • Cestovné poistenie

 • Úrazové poistenie

 • Poistenie psa

 • Enviro poistenie

 • GAP poistenie

 • Zároveň ponúkame individuálne poistenie podľa požiadavky klienta