POISTENIE PODNIKATEĽOV

Naša spoločnosť bola založená v roku 2007 transformáciou na právnickú osobu za účelom komplexnej starostlivosti o svojich klientov v oblasti poisťovníctva . Ponúkame širokú paletu služieb a našim klientom ponúkame okrem poradenstva aj kompletný servis. Čerpáme z dlhodobých skúseností v oblasti poistenia získaných v jednej z najvýznamnejších poisťovni v Čechách a na Slovensku.

Našou snahou je poskytovanie profesionálnych služieb a odborného poradenstva , čo nám zabezpečuje pravidelné organizovanie školení našich spolupracovníkov a oboznamovaním sa s novinkami na trhu. Vzhľadom k dlhoročným skúsenostiam s elektronickým predajom poistenia a využívaním IT technológií ponúkame pre klientov dojednávanie poistenia cez web aplikácie.

Sme si istí , že v budúcnosti bude čoraz viac klientov využívať možnosť poistenia cez internet a preto už v súčasnosti podnikáme kroky k skvalitneniu našich služieb v dojednávaní tohto poistenia.

Spoločnosť PS Servis , s.r.o. disponuje poistením profesijnej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám vzťahujúce sa na predmet činnosti „sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva“, Sme profesionáli v oblasti poistného poradenstva.

O spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Adresa:  Vajanského 23/B, 917 01 Trnava
Tel.:  +421 33 590 30 50
Fax:  +421 33 590 30 59
E-mail: psservis@psservis.eu

Klientské centrum Trnava

Adresa:  Vajanského 23/B, 917 01 Trnava
Fax:  +421 33 590 30 59
E-mail: psservis@psservis.eu

Copyright © 2016 psservis.eu. Všetky práva vyhradené.

O nás        Služby a servis        Partneri        Kariéra        Hlásenie škôd        Kontakt

O nás    Služby a servis    Partneri    Kariéra    Hlásenie škôd    Kontakt    Prihlásenie
PS Servis s.r.o. - komplexné poisťovacie služby a servis / O nás Partner pre Vaše podnikanie…

Informácie o alternatívnom
riešení sporov

informácie poskytované potenciálnemu klientovi a klientovi pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Reklamačný
poriadok

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

informacia_o_rieseni_alternatívnych_sporov.pdf informacie_poskytovane_klientovi_pred_uzavretim_zmluvy_o_poskytnuti_fin_sluzby.pdf reklamacny_poriadok.pdf zasady_spracovania_osobnych_udajov.pdf